Personer

140 personer totalt.

Arnäs hembygdsförening

Hemkommun Örnsköldsvik

A Nylander

Hemort Örnsköldsvik, Hemkommun Örnsköldsvik

A Strömberg

Hemkommun Örnsköldsvik

Alf Linder

(född 1944)

Alf K Wetterström

Hemkommun Stockholm (född 1863 död 1934)