OVM KOS1111 2 - Kyrka

OVM_KOS1111_2.jpg
Ett av förslagen till den nya altartavlan (av Sigurd Möller, Stockholm).
1952.

Titel

OVM KOS1111 2 - Kyrka

Museikod

OVM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

KOS1111

Littera / subnummer

2

Realnummer 1

346

Ämne 1

Kyrka

Anmärkning

Örnsköldsviks kyrka
Den 1 juli 1907 bildades Örnsköldsviks församling. Den hade tidigare tillhört Själevad. Örnsköldsviks kyrka, ritad av arkitekt Gustaf Améen, togs i bruk 1910.
När Örnsköldsvik genom beslut den 1 juli 1907 utbröts ur moderförsamlingen Själevad för att bilda ett självständigt pastorat, fanns ingen kyrkan i staden. Regelbundna gudstjänster hade ändå firats i Lutherska Bönhusets sedan 1870-talet.
Över kyrkans huvudingång finns en stenrelief, föreställande Kristus "Nådenes sol" omgiven av de gamla evangeliesymbolerna: lejonet (Markus) ängeln (Matteus) örnen (Johannes) och oxen (Lukas).

Begravningsplatsen hade tagits i bruk år 1907 och sedan uppfördes Örnsköldsiks kyrka efter några år av förberedelser. Ritad av Gustaf Améen och byggd i så kallad nordisk stil.
Kyrkans nuvarande interiör daterar sig från en omfattande restaurering, delvis ombyggnad, under åren 1953-1954. Vid denna restaurering, som leddes av arkitekten Martin Westerberg, fick kyrkan en ny färgsättning. Åtskilliga av de gamla inventarierna som predikstol, alterring, altartavla och ljuskronor togs bort och placerades i ett utrymme i kyrkans torn.
Vid kyrkans restaurering skänktes av ett antal donatorer fönstersierien ”Jesu underverk”, placerad i norra korsarmen. De sexton medaljongerna målades av professor Otte Sköld som ett av de sista offentliga arbeten han slutförde före sin död 1958.
Predikstolen är en donation, vid kyrkans restaurering och är tillverkad av vit Ekebergsmarmor. Den tydligt utmejslade utsmyckningen visar scener ur Kristi lidandes historia. Predikstolens skapare är Clarence Blum. Ett manshuvud, ett kvinnohuvud, ett pojkhuvud och ett flickhuvud, som utgör de bärande pelarnas huvud, avser att symbolisera ”familjen och samhället som stöder kyrkan”. Duvan över predikstolen är snidad av Nils Kristofersson, efter Blums anvisningar.
Mitt emot predikstolen är kyrkans dopfunt av granit placerad. Över denna hänger ett votivskepp, byggt efter modell av fyrmastade barken Archibald Russel. Votivskeppet är här liksom i många kyrkor längs landets kuster en påminnelse om traktens nära anknytning till havet och dess näringar men utgör också en gammal symbol för dopet och kyrkan. Med deras hjälp förs den kristne i trygghet över tiden oroliga hav mot evighetens strand.
Altarbordets skiva, märkt med fem kors, är av vit marmor. Själva altaret, som är av murat tegel, kläs för innevarande kyrkoårstid i avsett altarkläde. Altarkorset är tillverkat av silversmeden Thure Jerkman.
Storklockan
Storklockans vikt är 1 650 kg och bär följande inskrifter
”I konung Gustav V:s tredje regeringsår då Ernst Frithiof Lönegren var biskop i Hernösands stift Fredrik Engelbert Bergenholtz landshöfding i Westernorrlands län Jonas Erik Björkquist prost i Ångermanlands nordöstra kontrakt Petrus Palmquist kyrkoherde och Gustaf Åkerblom borgmästare i Örnsköldsvik samt V. konsuln Per Johan Hedberg ordförande i dess byggnadskommitté blef denna klocka gjuten av firman K.G Bergholtz & Co Stockholm”
På andra sidan står det:
”O Gud ditt ord och sakrament
låt aldrig blifva från oss vänt
Själf din församling skydda
Vår kristeliga öfverhet
Gif hälsa, lycka, salighet
Bevara slott och hydda!"
Runt den övre kanten står:
"Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor ett gott behag"
Mellanklockan
Mellanklockans vikt är 1 400 kg och bär följande inskrifter:
"När Ruben Josefson var biskop över Härnösands stift Jan Berndes prost och Erik Grundberg komminister samt Ingeborg Kempe, Johan Nordström och Harry Jonsson kyrkvärdar i Örnsköldsviks församling blev denna klocka efter donation av Olga Eklund gjuten för Örnsköldsviks kyrka av Gösta Bergholtz i Sigtuna"
Andra sidan:
"Give då Gud att var vi bo
Alltid när klockorna ringa
Samlas vi må i Kristi tro
Herren vårt offer att bringa
Hämta i bön Hans håvor ned
Skåda i hoppet den sabbatsfred
Sist för Guds folk står åter" Sv. Ps. 163:6
Lillklockan
Lillklockans vikt är 850 kg och bär följande inskrifter:
"Kommen låtom oss gå upp på Herrens berg till Jakobs Guds hus
Att han lärer oss sina vägar och vi vandra på hans stigar. Es. 2:6
Gjuten till Örnsköldsviks kyrka år 1907 af K.G Bergholtz & Co i Stockholm No 233"
På andra sidan:
"Hör Gud ännu sin nåd dig bjuder
se templets portar öppna sig
kanske härnäst då klockan ljuder
upplåtes grafvens port för dig".

Tillkomsttid start

1952

Material 1

Nitrat

Bildtyp

Negativ

Motivkategori

Föremål

Motiv - Land

Sve

Motiv - Län

22

Motiv - Kommun

Örnsköldsvik

Motiv - Socken

Örnsköldsvik

Motiv - Ort

Örnsköldsvik

Personrelationer